Αρχική

Εκπαίδευση σκύλων

Η Athlos Dog Training ιδρύθηκε το 2007 και δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση σκύλων κατ’οίκον στην Αττική.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ο ιδιοκτήτης είναι πάντα παρών προκειμένου να διδαχτεί κι ο ίδιος την σωστή συμπεριφορά απέναντί στον μικρό του φίλο.

Η εκπαίδευση γίνεται με σωστή προσέγγιση χωρίς φωνές και ξεσπάσματα.
Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε άριστη συνεργασία σκύλου και χειριστή.

Το κύριο μέλημά μας είναι η αρμονική συνύπαρξη σκύλου και ιδιοκτήτη ώστε να περνούν ποιοτικό χρόνο μαζί.

Η στηριξή μας απεναντί σας συνεχίζεται μετά το τέλος των μαθημάτων.