Υπακοή χωρίς λουρί

Η προχωρημένη υπακοή χωρίς λουρί είναι το δεύτερο στάδιο της βασικής υπακοής. Αυτό σημαίνει ότι προκειμένου να προχωρήσει ένας σκύλος πρέπει πρώτα να έχει τελειώσει το πρώτο στάδιο. Αν πραγματικά το χρειάζεται ο ιδιοκτήτης και το επιτρέπει ο χαρακτήρας και η φυλή του σκύλου μας, τότε μπορεί να εκπαιδευτεί χωρίς λουρί.

Στην προχωρημένη υπακοή ο σκύλος μας δεν μαθαίνει νέες εντολές, μαθαίνει όμως να εκτελεί τις εντολές της βασικής υπακοής χωρίς λουρί, σημαίνει την απόλυτη σχέση με τον μικρό μας φίλο.