Σεμινάρια εκπαιδευτών

Τα σεμινάρια εκπαιδευτών αφορούν άτομα τα οποία επιθυμούν να γίνουν είτε εκπαιδευτές ή χειριστές σκύλων.

Οι δυνατότητες που δίνονται μέσα από τα σεμινάρια είναι πολλές και αφορούν ένα άτομο κάθε φορά προκειμένου να εστιάσουμε στις ανάγκες του και να διδαχτεί με το σωστό τρόπο την προσέγγιση των σκύλων.

Τα προγράμματα που μπορούν να παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι:

  • Υπακοής σκύλου
  • Καθήκοντα ασφαλείας,
  • Διαχείρηση εκτροφείου,
  • Ερευνα άγριας τρούφας,
  • Διόρθωση συμπεριφοράς
  • Ερευνα και διάσωση
  • Σκύλων περιπολίας

Το πρόγραμμα κάθε σεμιναρίου δίνεται κατόπιν της αξιολόγησης και σε συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο.

Scroll to Top