Υπακοή χωρίς ιμάντα

Η προχωρημένη υπακοή (χωρίς ιμάντα) είναι το δεύτερο στάδιο της βασικής υπακοής. Αυτό σημαίνει ότι προκειμένου να προχωρήσει ένας σκύλος πρέπει πρώτα να έχει τελειώσει το πρώτο στάδιο. Αν πραγματικά το χρειάζεται ο ιδιοκτήτης και το επιτρέπει ο χαρακτήρας και η φυλή του σκύλου μας, τότε μπορεί να εκπαιδευτεί χωρίς ιμάντα.

Στην προχωρημένη υπακοή ο σκύλος μας δεν μαθαίνει καινούριες εντολές μαθαίνει να εκτελεί τις εντολές της βασικής υπακοής χωρίς ιμάντα, σημαίνει την απόλυτη σχέση με τον μικρό μας φίλο.